Akronim projekta: REBIRTH
Številka projekta: LIFE10 INF/SI/000138
Leto razpisa projekta: 2010
Prednostno področje: Okoljsko upravljanje in informacije
Naslov projekta (ANG): Promotion of the Recycling of Industrial Waste and Building Rubble for the Construction Industry
Vodilni partner: Zavod za gradbenistvo Slovenije
Začetek projekta: 1.10.2011
Zaključek projekta: 31.12.2014
Spletna stran: http://www.re-birth.eu/domov/
Poročilo za javnost: LIFE10_INF_SI_000138.pdf
Nagrajen projekt: Da

Gradbeni odpadki (ostanki gradbenih materialov pri gradnji ali rušitvi gradbenega objekta, npr. beton, opeka, kovina, suhomontažne plošče, izolativni materiali) v Evropi predstavljajo v povprečju 25-30 % celotne količine letno nastalih odpadkov. Zavrženi obremenjujejo okolje, pravilno selekcionirani in predelani pa lahko ponovno postanejo gradbeni material za različne aplikacije na področju visokih in nizkih gradenj (zlasti na področju prometnic). Povsem enako velja za številne inertne in nenevarne industrijske odpadke,denimo za jeklarske žlindre, ki jih je od teh odpadkov količinsko največ. Primeri iz tujine kažejo, da nekatere razvite države že dolgo uspešno uporabljajo navedene odpadke kot vir surovin. Obstaja tako znanje kot tudi dobra praksa kako optimalno uporabiti te odpadke v gradbeništvu.

Splošni cilji projekta:

Splošni cilj projekta REBIRTH je prispevati k višji stopnji recikliranja gradbenih in industrijskih odpadkov ter njihovi povečani uporabi v gradbeništvu. Cilji projekta so:

 • trajna rast recikliranja gradbenih in industrijskih odpadkov,
 • 10 % povečano recikliranje gradbenih odpadkov do leta 2015,
 • 15 % povečano recikliranje inertnih industrijskih odpadkov do leta 2015,
 • 1,5 % prihranek naravnih materialov,
 • zasuk trenda nelegalnega odlaganja gradbenih odpadkov,
 • prispevek k nacionalnem dolgoročnem cilju 70% recikliranja do leta 2020.

Akcije projekta:

 • dve konferenci
 • praktični prikazi postopkov recikliranja:
  • uporabe jeklarske žlindre kot agregata v obrabnih asfaltnih plasteh,
  • hladne reciklaže pri obnovi cestišča,
  • čiščenja divjega odlagališča,
  • prikaz ločevanja in predelave gradbenih odpadkov,
 • izobraževalne delavnice s področja:
  • zelenih javnih naročil,
  • ravnanja in predelave industrijskih odpadkov,
  • ravnanja in predelave gradbenih odpadkov.
 • mobilna razstava s spremljajočimi predavanji, filmi, članki, navodila, predavanja na tehničnih univerzah in šolah.

Glavna sporočila projekta:

 • Gradbeni in industrijski odpadki so kakovosten nadomestek naravnih materialov, ki jih uporabljamo pri gradnji in imajo v primerjavi z naravnimi lahko celo boljše lastnosti.
 • Gradbene in industrijske odpadke je treba usmeriti v ponovno uporabo in predelavo!
 • Odpadki obremenjuje okolje, bodisi z odlaganjem na legalnih odlagališčih ali celo na divjih odlagališčih. Naj se odlaganje preusmeri v recikliranje!
 • Ohranimo naravne vire! Prepogosto jih pridobivamo in uporabljamo netrajnostno, kar uničuje naravo.
 • Tehnični postopki za predelavo gradbenih in industrijskih odpadkov so znani in praktično preverjeni. Uporabimo jih!
 • Uspešni primeri ekonomskih instrumentov kot so zelena javna naročila, ki podpirajo trajnostni razvoj že obstajajo. Njihovo uporabo v praksi je treba širše uveljaviti.
 • Uporaba odpadkov kot vir surovin je priložnost za razvoj in rast novih okoljskih proizvodov in storitev.

Upravičenec koordinator: Zavod za Gradbeništvo Slovenije
Pridruženi upravičenci: Gospodarska zbornica Slovenije;PKG Šprinzer Mirko s.p.;Klaro spletna agencija d.o.o.; Mayer McCann d.o.o.; Structum d.o.o.

Vrednost projekta:
845.543 EUR
Projekt sofinancirajo: Evropske skupnosti (50 %): 422.772 EUR; Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (20 %): 165.454 EUR.