Pogoji uporabe

SPLOŠNE DOLOČBE

Lastnik in upravitelj spletnega portala Life Slovenija (v nadaljnjem besedilu: portal) je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: upravitelj).
Upravitelj si brez predhodnega obvestila pridržuje pravico do spreminjanja vsebine spletnega portala oz. prenehanja dopolnjevanja le te.
S sprejemom splošnih pogojev uporabnik dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega portala. Upravitelj se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni.
Vsebine, objavljene na spletnem portalu, ne odražajo nujno uradnih stališč Ministrstva za okolje in prostor.

NAMEN PORTALA

Portal je namenjen informiranju uporabnikov o novostih in vsebinah programa LIFE.
Portal je namenjen tudi povezovanju obstoječih in potencialnih prijaviteljev, partnerjev in drugih sodelujočih v programu LIFE.
Ob registraciji v portal, prijavi na e-novice ali prijavi na dogodke, sistem vnesene podatke shrani. Odjava od e-novic je kadarkoli možna s klikom na besedilo »Odjava« na dnu prejetega elektronskega poročila.
Vsi podatki, ki jih uporabnik vnese v portal kot svoje profilne podatke, ob registraciji ali pozneje, so v celoti pod nadzorom uporabnika in jih lahko ob vsakem času spreminja. Uporabnik lahko svoj profil na portalu kadarkoli tudi izbriše z izbiro možnosti »Izbriši profil«.
Uporabnik se z registracijo v portal strinja, da so podatki, vneseni ob registraciji v portal javno vidni, razen kontaktnih podatkov in podrobnega opisa ter referenc, ki so vidni le registriranim uporabnikom.
Vse vsebine v forumu, ki je sestavni del portala, so javno vidne. Aktivno sodelovanje v forumu je možno le registriranim uporabnikom.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007-UPB1).
Uporabnik se z registracijo v portal strinja, da lahko upravitelj njegove kontaktne podatke uporabi za pošiljanje obvestil, vabil in sporočil, ki se nanašajo na program LIFE.
Upravitelj pod nobenim pogojem ne bo posredovanih podatkov posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen ko to upravičuje namen portala ter v primerih, ki jih določa zakon.
Glede podrobnejše ureditve varstva osebnih podatkov se smiselno uporabljajo določbe varstva osebnih podatkov na Državnem portalu RS.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Vse informacije na tem portalu so, če ni izrecno drugače določeno, informacije javnega značaja. Vse informacije, ki so vključene ali dosegljive s te spletne strani, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila.
Kazenska in civilna odgovornost upravitelja za stvarne in pravne napake na informacijah je popolnoma izključena in ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na portalu.

Vsebina izjave o omejitvi odgovornosti se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov.

DOMNEVA POZNAVANJA SPLOŠNIH POGOJEV

Na splošne pogoje se sklicuje vsaka prijava za vpis. Splošni pogoji so prav tako objavljeni na spletni strani. Zato se šteje, da so uporabniku, ki uporablja ta sistem, pred vključitvijo v sistem ti splošni pogoji znani in da jih v celoti sprejema.

POGOJI UPORABE

Z vstopom v portal se uporabnik obvezuje, da bo portal uporabljal na primeren in zakonit način. Uporabnik ne sme:

 • uporabljati portala za protipravno ravnanje ali spodbujanje tretje osebe k protipravnemu ravnanju;
 • objaviti na portalu kakršnokoli diskriminatorno, sramotilno, nadlegovalno, obrekovalno, obsceno, pornografsko ali drugače nezakonito oziroma neprimerno vsebino;
 • uporabiti tega portala za lažno predstavljanje;
 • dodajati na portal vsebine, ki vsebujejo računalniške viruse, trojanske konje ali drugo podobno računalniško kodo, datoteke ali programe, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost teh spletnih strani, programske opreme, računalniške strojne opreme ali katerokoli tretje osebe, ki dostopa do teh spletnih strani;
 • pošiljati na ta portal, posredovati s pomočjo elektronske pošte ali na kakšen drug način  prenesti vsebine, za katere nima pravne osnove, da jih lahko prenese;
 • spremeniti, poškodovati ali zbrisati katerokoli vsebino, oddano oziroma vsebovano na tem portalu (z izjemo vsebin, ki jih je vnesel uporabnik sam);
 • namerno motiti oziroma prekinjati normalni tok komunikacij v katerikoli smeri med uporabniki in upraviteljem;
 • se sklicevati na poslovno povezavo ali predstavljati oziroma zastopati katerikoli poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo, za katere nima pooblastila za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje;
 • oddati ali prenesti nezahtevane reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine;
 • oddati vsebine, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb;
 • zbirati ali shranjevati podatkov o drugih uporabnikih tega portala.

Zaradi kršenja teh pogojev in pravil uporabe ali katerega drugega nezakonitega ali do tretjih oseb škodljivega ravnanja lahko upravitelj  oz. skrbnik sistema po svoji lastni presoji prepove za stalno ali začasno prepreči dostop in uporabo tega portala posameznemu uporabniku brez predhodnega opozorila. V primeru prepovedi uporabnik ne bo več imel pooblastila za dostop do portala za prijavljene uporabnike. Upravitelj  bo uporabil vsa potrebna sredstva oziroma ukrepe za izvedbo te prepovedi.