Preskoči na orodno vrstico
 • Slovensko
  • Angleško
  • Nemško
  • Italijansko
  • Hrvaško
  • Madžarsko

Osnovni podatki

Organizacija / Ime in priimek

Kemijski inštitut

Država

Slovenija

Ključne besede ( v slovenskem jeziku)
 • baterije in akumulatorji
 • biocidi
 • biološki odpadki
 • biomasa
 • biotska raznovrstnost
 • blažitev podnebnih sprememb
 • CO2
 • delavnice
 • ekološki odtis
 • električna stikala
 • emisije
 • energetska učinkovitost
 • energetsko intenzivne industrije
 • fluorirani ogljikovodiki
 • fluorirani plini
 • gorivo
 • hranila
 • industrijski procesi
 • informacijski sistemi
 • informiranje
 • inovacije
 • izobraževanje
 • kemični onesnaževalci
 • kemikalije
 • komuniciranje
 • krepitev zmogljivosti
 • krožno gospodarstvo
 • letala
 • medijske kampanje
 • mokrišča
 • nanodelci
 • narava
 • Natura 2000
 • nevretenčarji
 • nizko ogljična predelava
 • nizko ogljična proizvodnja
 • nizko ogljično gospodarstvo
 • obnovljivi viri energije
 • odpadna embalaža
 • ogljični odtis
 • ogljikovodiki
 • ohlajevalne naprave
 • okolje
 • okoljska učinkovitost
 • organizacija dogodkov
 • organizacija konferenc
 • plastični odpadki
 • polprevodniki
 • shranjevanje ogljika
 • stroškovno učinkovite tehnologije
 • trajnostna biomasa
 • trajnostna mobilnost
 • učinkovita raba virov
 • zajem ogljika
 • zdravje
 • zerowaste
 • zrak
Vrsta sodelovanja

Partner, Prijavitelj, Sofinancer, Podizvajalec, Strokovnjak

Področje zanimanja

Narava in biotska raznovrstnost, Okolje in učinkovita raba virov, Okoljsko upravljanje in informiranje, Blažitev podnebnih sprememb, Prilagajanje podnebnim spremembam, Podnebno upravljanje in informiranje, Integrirani projekti

Vas zanima mednarodno sodelovanje?

Da

Ste že sodelovali v LIFE projektu?

Da

Referenčne številke LIFE projektov

LIFE12 ENV/IT/000154

Lost Password

Kemijski inštitut

Profile picture of Kemijski inštitut

@nina

aktiven 5 years, 9 mesece nazaj