Preskoči na orodno vrstico
 • Slovensko
  • Angleško
  • Nemško
  • Italijansko
  • Hrvaško
  • Madžarsko

Osnovni podatki

Organizacija / Ime in priimek

Katarina Novak

Država

Slovenija

Ključne besede ( v slovenskem jeziku)
 • biotska raznovrstnost
 • blažitev podnebnih sprememb
 • čistilne akcije
 • degradacija tal
 • ekološki odtis
 • ekosistemske storitve
 • emisije
 • energetska učinkovitost
 • habitatni tipi
 • industrijski procesi
 • invazivne tujerodne vrste
 • izobraževanje
 • kakovost zraka
 • kemični onesnaževalci
 • kompostiranje
 • komunalne odpadne vode
 • komunalni odpadki
 • narava
 • Natura 2000
 • nevarni odpadki
 • obnova habitatov
 • obnovljivi viri energije
 • odpadna embalaža
 • odpadna voda
 • ogrožene vrste
 • okolje
 • raba tal
 • recikliranje
 • register divjih odlagališč
 • učinkovita raba virov
Vrsta sodelovanja

Strokovnjak

Področje zanimanja

Narava in biotska raznovrstnost, Okolje in učinkovita raba virov, Okoljsko upravljanje in informiranje, Blažitev podnebnih sprememb, Prilagajanje podnebnim spremembam, Podnebno upravljanje in informiranje, Integrirani projekti

Vas zanima mednarodno sodelovanje?

Da

Ste že sodelovali v LIFE projektu?

Ne

Lost Password

Katarina Novak

Profile picture of Katarina Novak

@knovak

aktiven 5 years, 9 mesece nazaj