Akronim projekta: LIVEDRAVA
Številka projekta: LIFE11 NAT/SI/000882
Leto razpisa projekta: 2011
Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost
Naslov projekta (ANG): Riparian Ecosystem Restoration of the Lower Drava River in Slovenia
Vodilni partner: DOPPS – BirdLife Slovenia
Začetek projekta: 1.9.2012
Zaključek projekta: 31.12.2017
Spletna stran: http://livedrava.ptice.si/
Poročilo za javnost: LIFE11-NAT_SLO_000882-LIVEDRAVA.pdf

Projekt z naslovom »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji« z akronimom »LIVEDRAVA«,  je zaživel s 01.09.2012 in bo trajal do 31.12.2017. Izvajali ga bomo na območju reke Drave, med Mariborom in Središčem ob Dravi.

Vrednost projekta je 4.409.483 EUR. Evropska unija bo prispevala 50% sredstev, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 20%, ostalih 30% pa prispevajo partnerji in sofinancerji sami. Partnerji projekta so: VGB Maribor d.o.o., Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d. in Mestna občina Ptuj. Poleg partnerjev so sofinancerji projekta še Dravkse elektrarne Maribor d.o.o., Ministrstvo Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje ter Občina Ormož, projekt pa podpirajo Agencija republike Slovenije za okolje ter Občina Središče ob Dravi.

Glavne aktivnosti, ki jih bomo izvajali v okviru projekta so naslednje:

 1. Naravovarstvo
 • Na območju reke Drave bomo izvedli ukrepe za izboljšanje habitatov gnezdečih in selečih se vodnih ptic (gnezdilni otok, rečni rokavi, gnezdilne peščene stene)
 • Območje nekdanjih ormoških lagun bomo obnovili in ponovno vzpostavili selitvene poti za ptice.
 • S projektom želimo ohraniti tudi populacije drugih ogroženih ter mednarodno varovanih rastlinskih in živalskih vrst.
 1. Izobraževanje
 • Območje lagun bo razglašeno za naravni rezervat, kjer bomo vzpostavili izobraževalni center za obiskovalce.
 • Po naravnem rezervatu bodo urejene doživljajske poti, ki jih bomo ustrezno prilagodili za vse generacije in še posebej za osebe s posebnimi potrebami
 • Tekom projekta bomo spodbujali prostovoljna dela.
 • Na območju naravnega rezervata bomo razvijali primer dobre prakse v smislu turistične ponudbe v sozvočju z naravo.
 1. Znanstveno-raziskovalno delo
 • V naravnem rezervatu Ormoške lagune bomo vzpostavili raziskovalno-informacijsko postajo za spremljanje selitev ptic.

Pomembnejše akcije v projektu in njihova časovna opredelitev:

 • Izdelava načrtov za obnovo Ormoških lagun in obnovo rečnega ekosistema Drave (v letu 2013)
 • Obnova habitatov na območju Ormoških lagun ter vzpostavitev naravnega rezervata (od leta 2013 do 2015)
 • Razglasitev območja Ormoške lagune za Naravni rezervat državnega pomena (v letu 2015)
 • Razglasitev območja reke Drave med Ormožem in Središčem ob Dravi za Krajinski park (v letu 2014)
 • Postavitev označevalnih tabel (do konca leta 2012)
 • Postavitev spletne strani projekta (do konca leta 2012)
 • Izdelava brošure o naravovarstvenem pomenu območja (v letu 2013)
 • Izdelava umetnega otoka za gnezdenje navadne čigre (Sterna hirundo) na Ptujskem jezeru (od leta 2013 do 2014)
 • Izdelava vodiča po Naravnem rezervatu (do marca 2015)
 • Ureditev gnezdilnih sten za vodomca (Alcedo atthis) (v letu 2013)
 • Obnova rečnih brežin in odprtje treh stranskih rokavov reke Drave (do oktobra 2014)
 • Ureditev prodišč za gnezdenje malega martinca (Actitis hypoleucos) in deževnika (Charadrius dubius) (v letu 2013)
 • Snemanje krajšega dokumentarnega filma (promocija med leti 2015 in 2017)
 • Izvedba izobraževalnih predavanj in aktivnosti za mlade (25 ekskurzij in 25 predavanj za šole)
 • Izvedba izobraževanj in akcij za ozaveščanje širše javnosti (20 predavanj in 10 ekskurzij)

Upravičenec koordinator: DOPPS – BirdLife Slovenija (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije),
Pridruženi upravičenci: Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.; Drava, Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d.; Mestna občina Ptuj
Sofinancerji: Evropska komisija (LIFE), Dravske elektrarne Maribor; Ministrstvo za okolje in prostor; Občina Ormož

Vrednost projekta: 4.409.483 €
Prispevek Evropske komisije: 2.188.741 € (50%)
Prispevek Ministrstva za okolje in prostor: 707.497 €