Je strateško načrtovana mreža naravnih in polnaravnih območij, na katerih in s katerimi se ohranjajo naravne funkcije in procesi. Vključuje zelene oziroma vodne površine,  in druge fizične elemente.  Na kopnem je zelena infrastruktura v podeželskih in urbanih okoljih . Več podatkov na povezavi.

Angleški prevod:
Green infrastructure (GI)