Finančna podpora za pomoč prijaviteljem pri pripravi integriranih projektov, zlasti da se zagotovi izpolnjevanje zahtev glede rokov ter tehničnih in finančnih zahtev programa LIFE.

Angleški prevod:
Technical Assistance projects