Splošni potrošni material (pisarniški material) in splošni stroški storitev (stroški telefona, interneta, elektrike, najemnine in vzdrževanja poslovnih prostorov, ogrevanja, zunanjega računovodstva itd.). Višina režijskih stroškov se določi pavšalno, v višini do 7% ostalih skupnih upravičenih neposredni stroškov projekta. Pri izračunu režijskih stroškov ne upoštevamo morebitnih stroškov za dolgoročni najem (long-term lease )in nadomestil za uporabo zemljišč (land/one-off compensations).

Angleški prevod:
Overheads