Blago ali storitve, ki so zagotovljeni “v naravi” (»in-kind«) in njihovih stroškov ne moremo dokazati (račun in bančni izpisek) niso upravičeni do sofinanciranja EU in ne smejo biti vključeni v proračun projekta.

Angleški prevod:
»In kind« contribution