Mikrodružba je družba, kjer je:

  • Število delavcev v poslovnem letu manjše od deset in
  • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 evrov in/ali
  • vrednost aktive ne presega 2.000.000 evrov.

Mala družba je družba, ki ni mikro družba po prejšnjem odstavku in kjer je:

  • Število delavcev v poslovnem letu manjše od 50 in
  • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 10.000.000 evrov in/ali
  • vrednost aktive ne presega 10.000.000 evrov.

Srednja družba je družba, ki ni mikro družba po drugem odstavku tega člena ali majhna družba po prejšnjem odstavku in kjer je:

  • Število delavcev v poslovnem letu manjše od 250 in
  • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 50.000.000 eurov, in/ali
  • vrednost aktive ne presega 43.000.000 eurov.
Angleški prevod:
Small or medium enterprize, (SME)