Dokument Evropske komisije, ki potencialnim prijaviteljem pomaga pri iskanju najustreznejših finančnih virov za financiranje projektov

Angleški prevod:
LIFE Orientation Document