Osebje, ki je stalno ali začasno zaposleno pri pravni osebi javnega prava in ima pogodbo o zaposlitvi (nova pogodba ali podaljšanje pogodbe o zaposlitvi):
– sklenjeno na ali po datumu začetka projekta oz. na ali po datumu podpisa sporazuma o dodelitvi sredstev;
– pogodba o zaposlitvi posebej omenja delo na LIFE projektu.
V primeru, da gre z novo pogodbo zgolj za prerazporeditev osebja (če ima uslužbenec pogodbo za nedoločen čas že pred začetkom projekta), se to ne šteje kot dodatno osebje.

Angleški prevod:
Additional personnel