Davek na dodano vrednost je upravičen strošek le v primeru, da upravičenec ni zavezanec za plačilo DDV.

Angleški prevod:
VAT