Skrajšana oblika projektne prijave, ki jo prijavitelj projekta odda na prvi stopnji oddaje prijave za področji Okolje in Narava.

Angleško: concept note