V ponedeljek 20.11.2017 in sredo 20.12.2017 sta potekali prvi dve delavnici za pripravo osnutka za integralni projekt na področju voda.

Na delavnici v mesecu novembru so bile najprej predstavljene osnove integralnih projektov, izkušnje pri pripravi slovenske integralnega projekta na področju narave, potem pa so tuji udeleženci (sodelovali so predstavniki prijaviteljev integralnih projektov za področje voda iz Belgije, Finske, Švedske in Velike Britanije) predstavili svoje izkušnje pri snovanju in oddaji vloge za prijavo projekta in kasneje tudi njihove dosedanje izkušnje glede vodenja in izvajanja projektov. Na koncu so slovenski udeleženci pripravili nabor tem, ki bi jih želeli vključiti v morebitni slovenski integralni projekt na področju voda.

V mesecu decembru pa so udeleženci delavnice razpravljali, katere teme bi vključili v slovenski integralni projekt za področje voda, kateri zakonski akt bi služil kot izhodišče in kdo bi bil prijavitelj integralnega projekta.

Gradiva iz delavnic:
Prva delavnica
Predstavitev integralnih projektov
Predstavitev osnutka slovenskega integralnega projekta za naravo
Predstavitev Belgijskega IP za vode
Predstavitev Finskega IP za vode
Predstavitev Švedskega IP za vode
Predstavitev IP za vode iz Velike Britanije

Druga delavnica
Predstavitev_IP_vode_delavnica_dec17
Predlagane teme za integralni projekt