Na Ptujskem jezeru je sedaj opazovanje ptic veliko lažje, saj je obiskovalcem na voljo nova ornitološka opazovalnica, ki so jo postavili v LIFE projektu LIVEDRAVA.

Slavnostna otvoritev opazovalnice na desnem bregu Ptujskega jezera je bila v petek, 14.10.2016. Na otvoritvi je zbrane nagovorila tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. Ministrstvo za okolje in prostor je namreč sofinancer projekta LIVEDRAVA – Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji, ki ga finančno podpira tudi Evropska komisija v okviru programa LIFE. Glavni cilj projekta je s konkretnim naravovarstvenim delom, raziskovanjem in izobraževanjem ohraniti ogrožene vrste ob Dravi in njihove življenjske prostore. S tem namenom izvajajo na projektnem območju v projektu številne aktivnosti, med katerimi je bila tudi postavitev ornitološke opazovalnice.

Ornitološko opazovalnico je postavilo  Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) v sodelovanju s projektnim partnerjem, Mestno občino Ptuj. Zasnoval jo je Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o., izvajalec gradbenih del pa je bilo Komunalno podjetje Ptuj d.d.. Tako DOPPS kot Mestna občina Ptuj sta mnenja, da je novozgrajena ornitološka opazovalnica pomemben prispevek k turistični in izobraževalni ponudbi ter splošnem razvoju občine, saj omogoča izvrstno spoznavanje in opazovanje ptic. V pomoč pri prepoznavanju vrst so v opazovalnici nameščene določevalne table in preglednice ptic na Ptujskem jezeru.

Slike z dogodka si lahko ogledate v fotogaleriji spletne strani Ministrstva.