Evropska komisija je 28. aprila 2017 objavila LIFE razpis 2017 za tradicionalne, pripravljalne, integrirane ter projekte tehnične pomoči za podprograma za Okolje in za Podnebne ukrepe. Skupni proračun za nepovratna sredstva na letošnjem razpisu znaša več kot 373 milijonov evrov, od tega je več kot 290 milijonov evrov predvidenih za podprogram za Okolje in dobrih 82 milijonov evrov za podprogram za Podnebne ukrepe. Najmanj 55% proračunskih sredstev za ukrepe v okviru podprograma Okolje je namenjeno projektom za ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti.

Čeprav ni večjih sprememb razpisni dokumentaciji 2017 v primerjavi z lanskim razpisom, se priporoča, da jo prijavitelji pregledajo. Novosti so povzete v smernicah za prijavitelje posameznega prednostnega področja, v kratkem bodo povzete tudi na naši spletni strani. Med drugimi je Evropska komisija na letošnjem razpisu izrazila posebno zanimanje za t.i. projekte z rešitvijo za trg (close-to-market), ki se jih lahko pripravi na prednostnem področje Okolje in učinkovita raba virov ter na podprogram za Podnebne ukrepe. To so projekti, ki predlagajo nove rešitve z jasnimi okoljskimi in/ali podnebnimi koristmi ter s tako stopnjo tehnične in poslovne pripravljenosti (TBR), da je omogočeno izvajanje predlagane rešitve na trgu.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani programa LIFE, v prihodnjih tednih pa bo na tej spletni strani na voljo tudi posodobljeni slovenski prevod dokumentacije. Komisija sporoča, da bo Vzorčni sporazum o nepovratnih sredstvih LIFE s splošnimi pogoji objavila v prihodnjih tednih.

Roki za prijavo tradicionalnih LIFE projektov so:
7.9.2017 za prednostna področja podprograma za Podnebne ukrepe (Prilagajanje podnebnim spremembam (CCA), Blaženje podnebnih sprememb (CCM) in Podnebno upravljanje in informacije (GIC)),
12.9.2017 za prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov (ENV)
14.9.2017 za prednostni področji Narava in biotska raznovrstnost (NAT) in Okoljsko upravljanje in informacije (GIE)