V petek, 14. oktobra 2016 ob 10. uri, bo na Ptujskem jezeru slovesna otvoritev opazovalnega stolpa za ptice, ki so ga postavili v okviru LIFE projekta LIVEDRAVA – Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji. Otvoritve se bo udeležila ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.

To poletje je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) v sodelovanju s projektnim partnerjem Mestno občino Ptuj zgradilo opazovalni stolp na desnem nasipu Ptujskega jezera. S pridobitvijo uporabnega dovoljenja se stolp odpira za obiskovalce, ki bodo sedaj lažje opazovali vodne ptice na vodni površini.

Ptujsko jezero je le en del projektnega območja, ki obsega reko Dravo od Maribora do Središča ob Dravi. Na tem območju izvajajo različne ukrepe za izboljšanje habitatov gnezdečih in selečih se vodnih ptic, od postavitve gnezdilnih otokov do vzdrževanja gnezdilnih peščenih sten. Kot zanimivost, v Naravnem rezervatu Ormoške lagune v nastajanju si pomagajo v boju z bujno vegetacijo z vodnimi bivoli. Poleg konkretnih naravovarstvenih akcij izvajajo tudi ozaveščevalne in izobraževalne aktivnosti.

Projekt LIVEDRAVA izvaja Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v sodelovanju s partnerji VGB Maribor d.o.o., Drava Vodnogospodarskim podjetjem Ptuj, d.d. in Mestno občino Ptuj. Poleg Evropske Komisije projekt finančno podpirajo še Ministrstvo za okolje in prostor, Dravske elektrarne Maribor d.o.o. in Občina Ormož. Podpornika projekta sta Agencija republike Slovenije za okolje ter Občina Središče ob Dravi.

logo-livedrava-obrezan