V pomoč prijaviteljem pri pridobivanju nepovratnih sredstev programa LIFE je Ministrstvo za okolje in prostor organiziralo LIFE podrobno delavnico za okolje, ki je potekala 18. maja 2017 na Bledu. Delavnici za področji narave in podnebnih ukrepov sta bili zaradi nizkega števila prijav odpovedani.

Delavnica je bila namenjene vsem, ki želijo v letošnjem letu prijaviti projekt za sofinanciranje iz programa LIFE na prednostnih področjih LIFE Okolje in učinkovita raba virov ter LIFE Okoljsko upravljanje in informacije. Sestavljena je bila iz teoretičnega in praktičnega dela, ki je vključeval voden ogled slovenskega projekta LIFE Stop CyanoBloom na terenu. V teoretičnem delu je slovenski monitor LIFE projektov g. Nikolaj Pečenko predstavil koncept Close-to-market (C2M) v povezavi z LIFE projekti. Kot primer C2M projekta je bil predstavljen španski projekt LIFE BAQUA in izkušnja slovenskega partnerja v projektu.