Približuje se čas, ko postanemo nekoliko bolj razsipni – k temu nas uspešno napeljujejo tudi trgovci s številnimi ugodnostmi in akcijami. Najbrž se že mnogi veselite kakšne nove elektronske ali električne naprave – pogosto so nove menjava za stare in dotrajane naprave. Kako ravnati s slednjimi? Odgovore smo vam pripravili v avli Ministrstva za okolje in prostor z razstavo projektov LIFE Slovenska OEEO kampanja in LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, ki sta nastala pod okriljem podjetja ZEOS d.o.o.

Projekt z naslovom Slovenska OEEO kampanja je potekal od 2011 do 2013, z namenom dolgoročnega dvigovanja ozaveščenosti ciljnih javnosti in zasledovanja pozitivnih učinkov glede pravilnega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) ter odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (OPBA). Projekt je kljub zaključku še vedno aktualen, pohvalijo pa se lahko s prestižnim priznanjem Best of the best LIFE project na področju okoljskega izobraževanja in informiranja. S prejetim priznanjem se je projekt leta 2014 uvrstil med osem najboljših projektov v EU.

Omenjenemu projektu se je leta 2016 pridružil še LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj, ki spodbuja ločevanje e-odpadkov in odpadnih baterij. Projekt je osredotočen na intenzivno in kontinuirano informiranje uporabnikov in potrošnikov e-naprav in baterij o njihovi nujnosti ločevanja ter negativnih vplivih na okolje in zdravje ljudi v primeru neustreznega ravnanja z njimi. Cilj štiriletnega projekta je vzpostavitev infrastrukturne mreže po Sloveniji za čim bolj preprosto in dosegljivo možnost ločevanja e-odpadkov in odpadnih baterij. Doseganje omenjenega cilja temelji na podlagi treh glavnih aktivnosti:

  • ulični zbiralniki, kamor lahko oddate e-odpadke v velikosti do 40x25x25 cm, kot so mali gospodinjski aparati, računalniška oprema in zabavna elektronika, ostala mala oprema in orodja, igrače, prenosne baterije in akumulatorji;
  • zeleni koti, ki so namenjeni oddaji e-odpadkov in odpadnih baterij;
  • mobilno zbiranje za e-odpadke in odpadne baterije, ki bo organizirano za vsa odročna gospodinjstva.

Nove lokacije, kjer lahko oddate e-odpadke

Poleg zbirnih centrov in akcij, ki jih organizirajo komunalna podjetja, je podjetje ZEOS s kampanjami v okviru LIFE projektov poskrbelo tudi za dodatne lokacije za oddajo e-odpadkov. Ulični zbiralniki in zeleni koti so prisotni na vse več lokacijah po vsej Sloveniji. Poiščite na karti, kateri je najbližje vam.

Vabljeni po več informacij na Ministrstvo za okolje in prostor, kjer si boste lahko do začetka januarja 2018 ogledali razstavo obeh projektov, ki sta sofinancirana s strani Evropske komisije ter Ministrstva za okolje in prostor.