Zeleni dogovor je nova strategija EU za boj proti podnebnim spremembam, ki naj bi evropsko gospodarstvo naredila trajnostno, čistejše, varnejše in bolj zdravo.

Da bi to dosegli, je ključnega pomena vključiti javnost kot celoto – vzbuditi novo kulturo ozaveščanja in sprožiti oprijemljive skupne ukrepe.

Podnebni pakt, ki bo predstavljen v tretjem četrtletju leta 2020, bo spodbuda za to široko družbeno mobilizacijo – ki bo združevala ljudi, industrijo, civilno družbo in javne organe na vseh ravneh.

EU v njegovo pripravo vključuje javnost in vsak državljan lahko svoje mnenje poda na https://europa.eu/!tk48mN.