Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziralo 1. LIFE delavnico za pripravo prijav, ki je potekala v torek, 7. marca 2017, v konferenčnem centru DOMUS MEDICA (Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad).

Delavnica je temeljila na praktični pripravi prijave za program LIFE in je prva v seriji treh LIFE delavnic za pripravo prijav. Obravnavali smo tri pomembne sklope procesa priprave prijav: definiranje in opis okoljskega problema, določanje ciljev in pričakovanih rezultatov ter identificiranje in naslavljanje deležnikov in ciljnih skupin. Vsak sklop je bil sestavljen iz treh delov: teorija (vključno s predstavitvijo orodij), izkušnje tujih prijaviteljev in praktična vaja, s katero so udeleženci sami preizkusili predstavljena orodja na podlagi članka o LIFE projektu WETMAN.