Pohodnici iz Gorenjske sta sredi avgusta ob gozdni poti na območju Jelovice opazili risinjo in tri risje mladiče. Strokovnjaki projekta LIFE Lynx so potrdili, da se je risinja Aida takrat zadrževala na tem območju. Glede na podatke iz njene telemetrične ovratnice so mladiči stari dober mesec dni.

Konec aprila so v okviru projekta LIFE Lynx na Gorenjsko preselili pet risov iz Romunije in Slovaške, sedaj pa so dobili dokaz o prvi reprodukciji. Pohodnici z Gorenjske sta na območju Jelovice videli tri risje mladiče in njihovo mamo Aido, ki je bila preseljena iz Romunije. Z nami sta delili svojo izkušnjo ter fotografije mladičev in njihove mame. “Najprej sva mislili, da gre za mlade lisice, ampak hitro sva ugotovili, da so risji mladiči. Presenečenje je bilo še toliko večje, ko sva videli še njihovo mamo, ki je mlade rise prenesla na varno. Dogajanje sva opazovali iz varne razdalje, da risov ne bi preveč vznemirjali,” sta povedali Mateja Mohorič in Petra Lorber.

Srečanja z risi v naravi, še posebej z mladiči, so zelo redka. Ob srečanju je pomembno, da živali ne vznemirjamo, saj so prvi meseci po skotitvi ključni za preživetje mladičev. V tem času risinje svoje mladiče pogosto prestavljajo med več različnimi brlogi, saj s tem zmanjšajo možnost, da bi jih prek njihovega vonja  zaznali potencialni plenilci. Vsi mladiči v naravi  ne preživijo do odrasle dobe; v prvem letu starosti je njihova smrtnost okoli 50 %.

Preživetje mladih risov bodo spremljali tudi s pomočjo monitoringa s fotopastmi, o katerem več pove koordinator projekta LIFE Lynx, Rok Černe, z Zavoda za gozdove Slovenije: “Ravnokar smo začeli z novo sezono monitoringa risov s fotopastmi v Sloveniji v okviru projekta LIFE Lynx in nekaj kamer bomo postavili tudi na Gorenjskem. S pomočjo fotopasti bomo lahko ugotovili, ali sta se v tej sezoni razmnoževali tudi Julija in Lenka, ki sta bili prav tako spomladi izpuščeni na Gorenjskem.

Video posnetek mladičev

Osebne izkaznice preseljenih risov

Več informacij o projektu dobite na www.lifelynx.eu in life.lynx.eu@gmail.com

Risji mladič v visoki travi ob cesti. Foto: Mateja Mohorič
Risji mladič ob cesti. Foto: Mateja Mohorič
Risinja Aida je prišla preverit situacijo in odnesla mladiče na varno. Foto: Mateja Mohorič