LIFE CB SI

LIFE Kapacitásépítés Szlovénia / LIFE

LIFE Kapacitásépítés a projekt neve, amelyet a Környezeti és Térrendezési Minisztérium vezet. Azoknak szól, akiket érdekel a LIFE program és a projektekben pályázóként, ill. partnerként aktívan részt szeretnének venni vagy a projektet csupán pénzügyileg támogatnák.A projekt neve: LIFE Kapacitásépítés Szlovénia
Akroníma: LIFE CB SI
Referencia: LIFE14 CAP/SI/000012
Pályázó:
Környezeti és Térrendezési Minisztérium
A projekt időtartama: 01/01/2016 – 30/06/2019
A projekt értéke: 1.218.146,00 €
Az Európai Bizottság hozzájárulása: 981.330,00 €

 


A LIFE program az Európai Unió pénzügyi finanszírozási eszköze, amely teljes egészében a környezetvédelemre, a természet megőrzésére és az éghajlatvédelmi rendelkezések támogatására van fordítva. Szlovéniából az első projektek az Európai Bizottság pályázatára 2000-ben voltak bejelentve. Valamennyi pályázatra azóta is jellemző, hogy Szlovéniából aránylag kevés projekt volt bejelentve és ezek közül is csak kevés volt eredményes; a LIFE programból a rezerváltnál kevesebb vissza nem térintendő támogatást kaptunk. Ennek több oka van, egyik közöttük Szlovéniában a LIFE programmal foglalkozó szerény személyzeti kapacitás is a környezetvédelemmel megbízott minisztériumon belül. A Környezeti és Térrendezési Minisztérium (KTM) kihasználta a vissza nem térintendő támogatás megszerzésének lehetőségét az adminisztratív kapacitások erősítésére a LIFE program promoválásával kapcsolatban és elkészítette a LIFE Kapacitásépítés c. projektet, amelyet az Európai Bizottság 2015 végén jóvá is hagyott.

A projekt elsősorban a projektek előkészítéséről és vezetéséről szóló tudásfejlesztésre van szánva a LIFE program rendeletei szerint.

A projekt fő célkitűzései:

 • minőségileg és számokban is megerősíteni a KTM aktivitásait a LIFE program kivitelezésével kapcsolatban;
 • javítani Szlovénia eredményességén a LIFE program kivitelezésekor (több eredményes pályázat, jobb kapcsolat a politikák végrehajtásával);
 • az eredmények jobb promoválása és bevonása a politikákba és programokba.

A projekt részletesebb célkitűzései:

 • növelni az érdeklődést a LIFE projektek iránt;
 • bővíteni a tudást a projektek előkészítéséről és vezetéséről;
 • serkenteni és növelni a projektek vezetési képességét és így projektek által ösztönözni a környezeti kihívások megoldását;
 • bemutatni a LIFE program szinergikus mivoltát más európai pénzügyi forrásokkal a környezet- politikai célok elérésekor, a programok és stratégiák kivitelezésekor, valamint növelni ezen források jobb kihasználását;
 • növelni a nemzetközi (regionális) együttműködést és ezzel hozzájárulni a határon átnyúló környezetvédelmi kérdések megoldásához;
 • növelni a projektjavaslatok számát és minőségét, amelyek a nemzeti prioritások kivitelezésére lesznek fordítva a környezetvédelem terén;
 • segíteni a felelős szervek koordinálását az integrált, nagyobb, összetettebb projektek tartalmainak elkészítésére, amelyek a nemzeti operatív programok implementálását szolgálják;
 • tájékoztatást nyújtani az ún. pénzügyi támogatási eszközökről, mint a LIFE projektek lehetséges pénzügyi forrásairól.

FELHASZNÁLÓK SEGÍTÉSE (HELPDESK)

Az aplikáció lehetővé teszi a potenciális pályázók és egyéb, a LIFE program iránt érdeklődő felhasználók elektronikus kommunikációját a LIFE CB SI csoporttal. Itt feleletet kaphatnak a leggyakrabb kérdésekre is a LIFE program minhárom tartalmi területéről. A leggyakrabb kérdések és a feleletek a honlapon vannak megjelentetve.

MŰHELYEK A PROJEKTEK POTENCIÁLIS BEJELENTŐI SZÁMÁRA

Tartalmilag különböző műhelyeket szervezünk, amelyek bemutatják a LIFE programot és részletes magyarázatot adnak, hogyan kell a projektet előkészíteni. A műhelyekről felvételeket készítünk, amelyek szinkrónba lesznek vetítve a honlapon; a műhely befejezése után a honlapon úgy az esemény bemutatása mint felvétele is elérhető lesz. A műhelyek célja a hálozatépítés is, amit konferenciák szervezésével is szeretnénk ösztönözni, amelyekre úgy a résztvevőket mint a döntésthozókat is meghívjuk.

KONZULTÁCIÓK ÉS SZAKMAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA – BILATERÁLIS TALÁLKOZÓK

A LIFE CB SI csoport szakmunkatársai segítséget nyújtanak a pályázóknak a projektek elkészítésével kapcsolatban konzultációk által, kiegészítő magyarázatokkal és tanácsadással. A bilaterális találkozók a LIFE projektek potenciális pályázóival elmélyültebb tanácskozást biztosítanak egyes projektjavaslatról, a pályázók konkrét kérdéseket tehetnek fel a pályázati adatlapok műszaki és tartalmi kitöltéséről, de megpróbálnak felvilágosítást nyújtani a projektötletek és javaslatok sajátosságairól is.

HONLAP ÉS DIGITÁLIS PLATFORMA

A projekt honlapja egyben a LIFE program honlapja Szlovéniában, rövidítve Life Szlovénia. A LIFE CB SI projektről és a projekttevékenységekről szóló infomációkon kívül a honlapon digitális platforma is működik. Ez hálozatépítést tesz leehtővé, hiszen tartalmazza az összes szlovén LIFE projektet és a webportált, amely segítséget nyújt a potenciális pályázóknak projektpartnerek keresésénél.

A PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ FORDÍTÁSA

A lényeges dokumentumokat, amelyek összefüggnek a LIFE programmal, lefordítottuk szlovén nyelvre. Így könnyebben megérthetjük, hogyan kell a projektek javaslatait elkészíteni és mi fontos a pályázati adatlap kitöltésekor.

A NYILVÁNOSSÁG TUDATOSSÁGÁNAK NÖVELÉSE ÉS AZ EREDMÉNYEK TERJESZTÉSE

A kommunikációs tevékenységekkel szeretnénk növelni a LIFE program felismerhetőségét, felkelteni a célcsoportok érdeklődését és közvetíteni a tapasztalatot a projektötletek kidolgozásával kapcsolatosan. Felhasználóinkat a honlapon és a digitális platformán kívül a közösségi oldalak segítségével is megpróbáljuk elérni. A nyilvánosság tudatosságának növelésére és az eredmények terjesztésére készítünk brosúrákat, beszámolókat a média számára, médiaeseményeket, filmeket és rendszeres híreket is.

ÚJ MUNKATÁRSAK ALKALMAZÁSA

A LIFE Kapacitásépítés projekt keretében 6 szakmunkatársat foglalkoztattunk, akik gondoskodnak a projektcélok eléréséről: három a LIFE projektek tartalmi területeiről (környezet, természet, éghajlat-politika) gondoskodik, egy személy projektvezető, aki a projektmenedzsmentről gondoskodik, két gyakornok pedig a projekt adminisztratív feladatait látja el.

Az új munkatársak gondoskodunk azon tevékenységek szervezéséről, amelyek a potenciális pályázóknak vannak szánva, tanácsadást nyújtunk a projektek elkészítésekor és a projekt időtartama alatt szakmailag magunkat is továbbképezzük.

A LIFE CB SI Csoport tagjai:

Mag. Julijana Lebez Lozej
a természet és biodiverzitás területének vezetője, a LIFE CB SI projekt vezetője

Mag. Nives Nared
az éghajlatvédelem területének vezetője

Tatjana Orhini Valjavec
a környezet és az erőforráshatékonyság területének vezetője

Dejan Zupanc
projektmenedzser

Maja Cipot
természet és biodiverzitás területe

Marjetka Šemrl dos Reis
környezet és az erőforráshatékonyság területe

Danilo Šteblaj
környezet és az erőforráshatékonyság területe

Janja Samec
adminisztratív segítségnyújtás

Jasna Blaj
adminisztratív segítségnyújtás

Kapcsolatba lépni

Ministry of the Environment and Spatial Planning
Dunajska 48
1000 Ljubljana
Slovenia
tel. 00386 1 478 70 00
E-mail: life.mop@gov.si