LIFE CB SI

LIFE Jačanje kapaciteta Slovenija

LIFE Jačanje kapaciteta naziv je projekta koji vodi Ministarstvo zaštite okoliša i prostora. Namijenjen je svima zainteresiranima za LIFE program i onima koji bi željeli aktivno sudjelovati u projektima kao prijavitelj, partner ili bi projekt možda samo financijski podržali.Naziv projekta: LIFE Jačanje kapaciteta Slovenija
Akronim: LIFE CB SI
Referenca: LIFE14 CAP/SI/000012
Prijavitelj:
Ministarstvo zaštite okoliša i prostora
Trajanje projekta: 1.1.2016 – 30.6.2018, produžen do 30.6.2019
Vrijednost projekta: 1.218.146,00 €
Doprinos Europske komisije: 981.330,00 €

 


Program LIFE financijski je instrument Europske unije koji je u potpunosti namijenjen podršci mjera u području politike zaštite okoliša, očuvanja prirode i klimatskih mjera. Prvi projekti iz Slovenije bili su prijavljeni na natječaj Europske komisije 2000. godine. Za sve je natječaje u Sloveniji do tada bilo karakteristično da je prijavljeno relativno malo projekata te da je među njima bilo malo uspješnih; iz LIFE programa smo, stoga, dobili manje nepovratnih sredstava nego što je bilo rezervirano. Razloga za to je više, između ostalih, i kadrovski skromno pokriveno područje programa LIFE u Republici Sloveniji u ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša. Ministarstvo zaštite okoliša i prostora iskoristilo je mogućnost dobivanja nepovratnih sredstava za poboljšanje administrativnih kapaciteta u svrhu promicanja programa LIFE te pripremilo projekt Jačanje kapaciteta koji je Europska komisija potvrdila krajem 2015. godine.

Projekt je ponajprije namijenjen jačanju znanja o pripremi i vođenju projekata prema odredbama programa LIFE.

Glavni ciljevi projekta:

 • kvalitativno i brojčano jačanje aktivnosti MOP-a za provođenje programa LIFE;
 • poboljšanje učinkovitosti Slovenije u provođenju programa LIFE (nekoliko uspješnih prijava, bolja poveznica s provođenjem politike);
 • bolja promocija rezultata i njihovo uključivanje u politike i programe.

Detaljniji ciljevi projekta:

 • povećanje zanimanja za projekte LIFE;
 • jačanje znanja o pripremi i vođenju projekata;
 • promicanje i povećanje sposobnosti upravljanja projektima i time promoviranje projektno utemeljenog pristupa rješavanju izazova okoliša;
 • prikaz sinergije programa LIFE s drugim europskim financijskim izvorima u postizanju ciljeva politike zaštite okoliša, programa i strategija te povećanje apsorpcijske sposobnosti za korištenje tih resursa;
 • povećanje međunarodne (regionalne) suradnje i time pomaganje u rješavanju prekograničnih pitanja zaštite okoliša;
 • povećanje broja i kvalitete prijedloga projekata namijenjenih provođenju nacionalnih prioriteta u području zaštite okoliša;
 • poboljšanje koordinacije tijela odgovornih za pripremu sadržaja integriranih projekata odnosno većih kompleksnih projekata usmjerenih implementaciji nacionalnih operativnih programa;
 • informiranje o tzv. financijskim instrumentima kao mogućim financijskim resursima za financiranje projekata LIFE.

POMOĆ KORISNICIMA (HELPDESK)

Aplikacija omogućuje elektroničku komunikaciju potencijalnih prijavitelja i drugih korisnika zainteresiranih za program LIFE s ekipom LIFE CB SI. Ovdje također možete dobiti odgovore na najčešća pitanja iz sva tri tematska područja programa LIFE. Najučestalija pitanja s odgovorima objavljena su na mrežnoj stranici.

RADIONICE ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE PROJEKATA

Pripremamo sadržajno različite radionice koje predstavljaju program LIFE i detaljno objašnjavaju kako pripremiti projektnu prijavu. Sve ćemo radionice snimati i emitirati uživo na mrežnoj stranici; nakon radionice na mrežnoj će stranici biti dostupna i predstavljanja i snimke događaja. Radionice su također namijenjene umrežavanju, koje želimo dodatno poticati, organizacijom konferencija na koje će biti pozvani dionici, kao i donositelji odluka.

KONZULTACIJE I STRUČNA PODRŠKA ZA PRIJAVITELJE – BILATERALNI SUSRETI

Stručni suradnici ekipe LIFE CB SI pružaju pomoć prijaviteljima projekata u obliku konzultacija, nude mogućnost dodatnih objašnjenja i savjeta o pripremi projekata. Bilateralni sastanci s potencijalnim prijaviteljima projekata LIFE omogućuju produbljenu raspravu o pojedinom projektnom prijedlogu, prijavitelji imaju mogućnost konkretnih pitanja o ispunjavanju obrazaca u tehničkom i sadržajnom pogledu, a pokušavaju, također, pojasniti specifičnosti vezane uz projektne ideje i prijedloge.

MREŽNA STRANICA I DIGITALNA PLATFORMA

Mrežna stranica projekta ujedno je i mrežna stranica programa LIFE u Sloveniji, kraće Life Slovenija. Osim informacija o projektu LIFE CB SI i projektnih aktivnosti, na mrežnoj stranici djeluje i digitalna platforma. Ona omogućuje umrežavanje jer sadrži bazu svih slovenskih LIFE projekata i mrežni portal namijenjen pomoći potencijalnim prijaviteljima kod traženja projektnih partnerstava.

PRIJEVOD PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NATJEČAJE

Ključne dokumente, koji su povezani s programom LIFE, preveli smo na slovenski jezik. Tako doprinosimo boljem razumijevanju načina pripreme prijedloga projekata i onoga što je važno kod ispunjavanja obrazaca u prijavnici.

PODIZANJE SVIJESTI JAVNOSTI I DISEMINACIJA REZULTATA

Komunikacijskom djelatnošću želimo povećati prepoznatljivost programa LIFE, privući interes ciljanih skupina i proslijediti im iskustvo o razvijanju projektne ideje. Osim preko mrežne stranice i digitalne platforme, do naših korisnika dolazimo i preko društvenih mreža. Pripremamo, također, i druge aktivnosti za podizanje svijesti javnosti i diseminaciju: brošure, priloge za medije, medijska događanja, filmove i redovite novosti.

ZAPOŠLJAVANJE NOVIH SURADNIKA

U okviru projekta LIFE Jačanje kapaciteta zaposlili smo 6 novih stručnih suradnika koji su odgovorni za postizanje projektnih ciljeva: troje vodi brigu o pojedinim tematskim područjima projekata LIFE (okoliš, priroda i klimatske promjene), jedan je zaposlen kao voditelj projekta te je zadužen za upravljanje projektom, a dvije pripravnice odgovorne su za administrativnu podršku projektu.

Novi suradnici zaduženi su za organizaciju aktivnosti namijenjenih potencijalnim prijaviteljima projekata, za savjetovanje u pripremi projekata, no u projektu se, također, i sami stručno usavršavamo.

Ekipu LIFE CB SI čine:

mag. Julijana Lebez Lozej
voditeljica područja prirode i biološke raznolikosti te voditeljica projekta LIFE CB SI

mag. Nives Nared
voditeljica područja klimatskih mjera

Tatjana Orhini Valjavec
voditeljica područja okoliša i učinkovitog korištenja resursa

Dejan Zupanc
projektni menadžer

Maja Cipot
područje prirode i biološke raznolikosti

Marjetka Šemrl dos Reis
područje okoliša i učinkovitog korištenja resursa

Danilo Šteblaj
područje okoliša i učinkovitog korištenja resursa

Janja Samec
administrativna pomoć

Jasna Blaj
administrativna pomoć

Kontakt

Ministry of the Environment and Spatial Planning
Dunajska 48
1000 Ljubljana
Slovenia
tel. 00386 1 478 70 00
E-mail: life-slovenija.mope@gov.si