Skip to toolbar
 • English
  • Slovenian
  • German
  • Italian
  • Croatian
  • Hungarian

Basic data

Organization / Name and surname

SILVATICUS

Country

Slovenia

Keywords (in English)
 • biološki odpadki
 • biomasa
 • biotska raznovrstnost
 • blažitev podnebnih sprememb
 • bober
 • čistilne akcije
 • ekološki odtis
 • ekosistemske storitve
 • gozd
 • gozdarstvo
 • gozdovi
 • invazivne tujerodne vrste
 • izobraževanje
 • kmetijstvo
 • krožno gospodarstvo
 • medved
 • monitoring gozdov
 • narava
 • obnova habitatov
 • obnovljivi viri energije
 • ogrožene vrste
 • okolje
 • organizacija dogodkov
 • organizacija konferenc
 • podnebne spremembe
 • ptice
 • ris
 • trajnostno kmetijstvo
 • velike zveri
 • vidra
 • voda
 • volk
 • vrednostne verige
Type of cooperation

Associated beneficiary, Subcontractor, Expert

Area of interest

Nature and Biodiversity, Environment and Resource Efficiency, Environmental Governance and Information, Climate Change Mitigation, Climate Change Adaptation, Integrated Projects

Are you interested in international projects?

Yes

Have you already participated in LIFE project?

No

Lost Password

SILVATICUS

Profile picture of SILVATICUS

@silvaticus

active 4 years, 11 months ago