C – Podroben tehnični opis predlaganih akcij (ENV)