F – Finančni prijavni obrazci (NAT)

Finančni prijavni obrazci ne sprejemajo decimalk, vse zneske ustrezno zaokrožite.

Prijavitelj in partnerji projekta, z njimi povezana oz. hčerinska podjetja ter podjetja, ki so del iste skupine ali holdinga, ne morejo biti podizvajalec v projektu.

Pri večini stroškov morate opredeliti, po kakšnem postopku boste izbrali podizvajalca:

  • javno naročilo(»public tender«),
  • neposredno naročilo (»direct treaty«),
  • odprti postopek (»open tendering procedure«),
  • zbiranje ponudb (»multiple offers«),
  • okvirni sporazum (»framework contract«).

Izbor zunanjih izvajalcev (za storitve, opremo, in material) mora biti skladen z določili členov II.9 in II.10 Splošnih pogojev vzorca sporazuma o dodelitvi sredstev (»General Conditions of the Model LIFE Grant Agreement«) in nacionalno zakonodajo.

Pri vseh kategorijah stroškov iz spustnega menija izberite upravičencaBeneficiary short name«) in zaporedno številko akcije (»Action number«).

Pri vnosu stroškov vnesite neto oziroma bruto vrednost (glede na to, ali ste zavezanec za plačilo DDV ali ne).