Od letošnjega leta dalje obeležujemo 11. junij kot mednarodni dan risov. S premiero dokumentarnega filma »Risova pot« smo ga obeležili tudi v Sloveniji.

Prvo obeležbo mednarodnega dne risov je zaznamovala 45. obletnica naselitve risov v severne Dinaride. V preteklosti je bil namreč ris prisoten na celotnem območju Slovenije, nato pa je v začetku 20. stoletja zaradi izgube življenjskega prostora, pomanjkanja plena in pretiranega lova izumrl. Leta 1973 so lovci in gozdarji v Slovenijo pripeljali in naselili 6 risov s Slovaške, kar je bilo za tedanje razmere velik naravovarstveni podvig. Naselitev se je izkazala za eno najuspešnejših v Evropi, risi pa so se v naslednjih letih iz Slovenije razširili tudi v sosednje države (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Italija in Avstrija).

Kljub uspešni razmnožitvi je populacija risov ostala izolirana, zaradi parjenja v sorodstvu pa je število risov začelo upadati. Genetske analize kažejo, da bodo risi brez naše pomoči v nekaj letih spet izumrli. S ciljem dolgoročne ohranitve risov bo tako v letih 2017 – 2024 v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji potekal mednarodni projekt LIFE Lynx. V sklopu projekta bodo na Slovaškem in v Romuniji odlovljeni risi iz populacije na območju Karpatov in preseljeni v Slovenijo in na Hrvaško. V domačo populacijo risov bo tako v okviru projekta vključenih 14 novih živali.

Tudi pri tej naselitvi bodo imeli osrednjo vlogo lovci in gozdarji, vključeni bodo tudi ostali deležniki, še posebej lokalne skupnosti, ki se zavzemajo za ohranitev te ogrožene vrste. Projekt v večinskem deležu financira Evropska unija v okviru LIFE programa, sofinancira ga tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki je prijavi projekta nudilo vso potrebno podporo.

V okviru projekta LIFE Lynx so izdelali dokumentarni film »Risova pot«, kot poklon peščici lovcev in gozdarjev, ki so s svojim entuziazmom omogočili, da ris še vedno živi v naših gozdovih. Film so premierno prikazali 11. junija 2018 v ljubljanskem Kinodvoru, naslednja projekcija bo 14. junija 2018 v Kulturnem centru Kočevje. Praznovanju dneva risov se je pridružil tudi ljubljanski živalski vrt, kjer v okviru Tedna risov (9.-17. junij 2018) potekajo različne delavnice. Vljudno vabljeni!

Povzeto po izjavi za javnost projekta LIFE Lynx.