Akronim projekta: LIFE CEPLAFIB
Številka projekta: LIFE17 ENV/SI/000119
Leto razpisa projekta: 2017
Prednostno področje: Okolje in učinkovita raba virov
Naslov projekta (ANG): Implementation of a new Circular Economy through the valorisation of postconsumer PLAstic waste and reclaimed pulp FIBer
Vodilni partner: TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije
Začetek projekta: 02.07.2018
Zaključek projekta: 30.06.2021
Spletna stran: https://ceplafib.eu/
Poročilo za javnost: /

Razvojni center orodjarstva Slovenije (TECOS) kot koordinator projekta s projektnimi partnerji začenja nov evropski projekt za predelavo odpadne plastične embalaže in časopisnega papirja v reciklirane kompozitne materiale za proizvodnjo izdelkov v embalažnem, avtomobilskem in gradbenem sektorju.

V lanskem letu smo prebivalci Evropske unije proizvedli približno 25 milijonov ton odpadne plastike, od tega jo je bilo recikliranih le slabih 30 %. Da so ustrezni postopki zbiranja, sortiranja in upravljanja z odpadnimi plastičnimi tokovi pogoj recikliranja, je znano, globlji izziv pa je najti aplikacije, v katerih bi reciklirane materiale stroškovno učinkovito izkoristili.

Na problematiko o neizkoriščenem potencialu odpadne plastike in papirja Slovenija odgovarja z novim evropskim projektom – LIFE CEPLAFIB, ki se je z implementacijo projektnih aktivnosti uradno začel v prvi polovici julija v Celju.

Osrednji cilj projekta sledi ideji preoblikovanja dveh snovnih tokov odpadnih komunalnih surovin – plastične embalaže in časopisnega papirja v nove materialne komponente za oblikovanje kompozitnih reciklatov, ojačanih s celuloznimi vlakni, ki jih bo mogoče uporabiti v visokotehnoloških proizvodnih aplikacijah avtomobilske, embalažne in gradbene industrije. Projekt CEPLAFIB v tem kontekstu sledi modelu krožnega gospodarstva s ciljem zvišanja stopnje recikliranja odpadnih produktov za 40 %, emisije toplogrednih plinov pa v primerjavi z zdajšnjimi dejavnostmi recikliranja zmanjšati za 40 %.

Prijavitelj: TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije
Partnerji: Adria Mobil (Slovenija), OMAPLAST reciklaža plastike d.o.o. (Slovenija),  FUNDACIÓN AITIIP (Španija), Ecopulp Finland Oy (Finska),  Instytut Techniki Budowlanej (Poljska)
Sofinancerji: Evropska komisija (LIFE)

Vrednost projekta:  1.832.020 €
Prispevek Evropske komisije: 1.099.221 €