Ekipa LIFE Krepitev zmogljivosti z Ministrstva za okolje in prostor je v preteklem tednu organizirala dva LIFE informativna dneva, ki sta potekala 13. decembra 2017 v Rimskih Toplicah in 14. decembra 2017 v Portorožu. Dogodek je bil namenjen vsem, ki jih zanima sofinanciranje za aktivnosti na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Predstavniki nacionalne kontaktne točke za LIFE so predstavili informacije, kako do nepovratnih sredstev za reševanje konkretnih okoljskih problemov, kaj v praksi pomeni program LIFE in kakšni so koraki za prijavo za LIFE sofinanciranje. V Rimskih Toplicah je udeležence pozdravila tudi generalna direktorica Direktorata za okolje, mag. Tanja Bolte.

Velik del dogodka je bil namenjen praktičnim primerom. Tako si udeleženci lažje predstavljajo, kakšne rešitve sofinancira program LIFE.  Izkušnje iz prakse so delili izvajalci do sedaj že uspešnih slovenskih LIFE projektov: LIFE ReSoil – dr. Neža Finžgar, LIFE NATURAVIVA – Marjana Hönigsfeld Adamič, ECOLEX LIFE – Zlata Tavčar in Matej Klepec, LIFEGENMON – dr. Hojka Kraigher in LIFE ARTEMIS – dr. Marteen van der Groot. Dobre izkušnje je ekipa LIFE podkrepila z doprinosom LIFE projektov v slovenskem prostoru in  s praktično vajo, kjer so udeleženci po skupinah preverili, katere ideje, aktivnosti in rezultati spadajo v program LIFE in kateri okoljski problem bi s tem reševali. Dogodek se je zaključil z možnostjo udeležbe na bilateralnih sestankih, kjer so udeleženci imeli možnost predstaviti svoje ideje predstavnikom ekipe LIFE in se dogovoriti za naslednje korake.

LIFE informativni dan je bil uvod in priprava na številne prihodnje delavnice in dogodke, ki bodo potekali v letu 2018 – delavnice za pripravo prijav, podrobne delavnice, delavnica o evropskih finančnih skladih in LIFE mednarodna konferenca. Za točne datume še naprej spremljajte spletno stran https://lifeslovenija.si/.

Vse, ki se niste uspeli udeležiti LIFE informativnega dne ali pa bi želeli zgolj osvežiti vsebine, si lahko ogledate gradiva in fotografije na tej povezavi.

Kot dodatek k LIFE informativnim dnem je v torek, 19. decembra 2017 v prostorih GZS Območne zbornice Koroška v Dravogradu, potekala LIFE delavnica za podjetja. Vsebina je bila prav tako informativne narave, vendar prilagojena ciljni publiki. Gradiva iz dogodka si lahko ogledate na tej povezavi.