Preskoči na orodno vrstico
 • Slovensko
  • Angleško
  • Nemško
  • Italijansko
  • Hrvaško
  • Madžarsko

Osnovni podatki

Organizacija / Ime in priimek

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Država

Slovenija

Ključne besede ( v slovenskem jeziku)
 • biološki odpadki
 • biotska raznovrstnost
 • blažitev podnebnih sprememb
 • divja odlagališča
 • električna stikala
 • energetska učinkovitost
 • energetsko intenzivne industrije
 • erozija
 • fotovoltaika
 • gozd
 • gozdarstvo
 • gozdni požari
 • gozdovi
 • habitatni tipi
 • HFC
 • hladilna oprema
 • hrup
 • industrijski procesi
 • informacijski sistemi
 • informiranje
 • inovacije
 • invazivne tujerodne vrste
 • kartografija
 • kmetijstvo
 • komunalni odpadki
 • komuniciranje
 • krožno gospodarstvo
 • letala
 • LULUCF
 • merjenje
 • modra infrastruktura
 • monitoring gozdov
 • nanodelci
 • nizko ogljična proizvodnja
 • nizko ogljično gospodarstvo
 • obnovljivi viri energije
 • odpadki
 • odpadna električna in elektronska oprema
 • ohlajevalne naprave
 • plastični odpadki
 • polprevodniki
 • pomorsko prostorsko načrtovanje
 • poplave
 • raba tal
 • recikliranje
 • register divjih odlagališč
 • senzorika
 • sistem zgodnjega obveščanja
 • stroškovno učinkovite tehnologije
 • tla
 • toplotne črpalke
 • trajnostna biomasa
 • trajnostna mobilnost
 • trajnostni turizem
 • trajnostno kmetijstvo
 • travišča
 • upravljanje voda
 • urbana območja
 • urbanistično načrtovanje
 • vojaška oprema
 • zelena infrastruktura
 • zeleno gospodarstvo
Vrsta sodelovanja

Partner

Področje zanimanja

Narava in biotska raznovrstnost, Okolje in učinkovita raba virov, Okoljsko upravljanje in informiranje, Podnebno upravljanje in informiranje, Integrirani projekti

Vas zanima mednarodno sodelovanje?

Da

Ste že sodelovali v LIFE projektu?

Ne

Lost Password

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Profile picture of Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

@darjak

aktiven 6 years nazaj