V projektu LIFE DINALP BEAR – Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v Severnih Dinaridih in Alpah so izdali novo zloženko z naslovom Preprečimo medvedom dostop do hrane človeškega izvora.

Konflikti med človekom in rjavim medvedom v Evropi ostajajo ena glavnih groženj ohranitvenemu statusu te vrste, zato so nujno potrebni koraki k izboljšanju sobivanja. V projektu LIFE DINALP BEAR tako izvajajo številne aktivnosti za preprečevanje konfliktov. Mednje spada ozaveščanje javnosti, saj lahko tudi sami prispevamo k reševanju omenjenega problema.  Na slovenskem podeželju ima namreč skoraj vsaka hiša vrt s kompostom. Pogosto se na kompost odlaga skoraj vse organske odpadke. Poleg smetnjakov in kompostnih odlagališč so problematična tudi ilegalna odlagališča, posebej tista v okolici naselij, kjer ljudje pogosto odlagajo tudi klavniške odpadke. Vsa ta mesta predstavljajo lahko dostopen vir hrane za rjavega medveda, ki je oportunistični vsejed.

Lahko dostopna hrana v bližini naselij je pravzaprav glavni povod za razlog, da se rjavi medvedi naseljem približajo. Ključno je torej, da se jim prepreči dostop do smeti, sadovnjakov, živine, klavniških odpadkov in drugih virov hrane v bližini človeka, na kar opozarjajo tudi v novi zloženki Preprečimo medvedom dostop do hrane človeškega izvora. Ko medvedi takšne vire večkrat najdejo v bližini človeških naselij, s časom izgubijo strah pred človekom, včasih pa celo začnejo povezovati človeka s prisotnostjo hrane. To vodi v številnejše in hude konflikte, ki se pogosto končajo z odstrelom medveda.

Zloženka je poleg slovenščine na voljo še v štirih jezikih: angleščini, nemščini, italijanščini in hrvaščini.

Zloženka je na voljo v petih jezikih.