Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektnih aktivnosti projektov, ki so bili odobreni na razpisih Evropske komisije v letih 2020 in 2021 in tistih, ki bodo odobreni na podlagi razpisa Evropske komisije za leto 2022.

Logotip projekta | Avtor Ministrstvo za okolje in prostor

Upravičeni stroški so opredeljeni v razpisni dokumentaciji agencije Cinea.
Pri identifikaciji in izračunu upravičenih stroškov projekta se upoštevajo navodila iz razpisa Evropske komisije.

Do sofinanciranja bodo upravičeni vsi na podlagi tega poziva pravočasno predloženi projekti, izbrani s strani Evropske komisije, do maksimalnega deleža sofinanciranja iz prikazane tabele.

Sredstva se bodo porabljala po dinamiki podpisanih pogodb do izteka izvajanja teh.
Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni poziv za sofinanciranje, oddajo vlogo za sofinanciranje projekta, skupaj s podpisano pogodbo z Evropsko komisijo o izvajanju projekta, vključno z vsemi prilogami, v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali elektronski naslov: gp.mop@gov.si, s pripisom za »Javni poziv– sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leta 2020, 2021 in 2022«.

Vloga za sofinanciranje in podpisana pogodba z Evropsko komisijo mora prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje en mesec po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo, sicer bo ministrstvo vlogo za sofinanciranje kot prepozno zavrglo.

Objava v Uradnem listu

Ministrstvo bo sofinanciralo projekte v naslednjih deležih:

Sofinancirani projekti | Avtor Ministrstvo za okolje in prostor