Ob 25-letnici programa LIFE poteka izbiranje najboljših LIFE projektov v celotnem obdobju izvajanja programa. Med finalisti na področju narave in biotske raznovrstnosti je tudi slovenski projekt LIFE+ SloWolf. Tudi vi lahko prispevati k njihovi zmagi z glasovanjem preko Facebook strani programa LIFE. Glasovanje poteka do 10. maja 2017.

Vsako leto Evropska komisija izbere najboljše LIFE projekte, ki so se zaključili preteklo leto. Ob letošnji 25-letnici programa LIFE izbirajo najboljše LIFE projekte vseh 25 let. Komisija je na podlagi številnih kriterijev (vključno s trajnostjo projektnih rezultatov in učinkov projekta tako na nacionalnem kot mednarodnem nivoju) že izbrala pet finalistov za vsako področje, izmed katerih bosta le dva prejemnika nagrade – skupno šest nagrajenih projektov. O tem, kateri projekt bo nagrajen, lahko odločate tudi vi. Nagrajeni bodo projekti. ki bodo prejeli največ glasov na Facebook strani programa LIFE, kjer so projekti tudi opisani. Glasovanje poteka do 10. maja 2017.

O projektu LIFE+ SloWolf

Projekt LIFE+ SloWolf – Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacij volka (Canis lupus) v Sloveniji je bil prvi obsežni projekt o volku v Sloveniji, ki so ga izvajale Univerza v Ljubljani, Zavod za gozdove Slovenije ter Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum. V štirih letih (2010-2013) so v projektu izvedli številne aktivnosti za dolgoročno ohranjanje populacij volkov, njihovega plena in življenjskega prostora v Sloveniji. Med drugimi so v projekt vključili tudi veliko število prostovoljcev, ki so pomagali pri popisu volkov s pomočjo tuljenja in zimskim sledenjem; preverili so metode preprečevanja škode na drobnici s strani volkov ter pripravili Akcijski načrt za upravljanje populacije volka v Sloveniji za obdobje 2013 do 2017. Več o projektu je dostopno na projektni spletni strani, njihove aktivnosti pa lahko spremljate tudi preko Facebook strani.

Da je bil projekt uspešen in njegovi rezultati še vedno živijo, je dvakrat potrdila tudi Evropska komisija. Prvič z uvrstitvijo projekta med finaliste najboljših LIFE projektov za leto 2014 in sedaj z uvrstitvijo med petnajst najboljših LIFE projektov vseh 25 let programa LIFE. Vabljeni, da projekt podprete s svojim glasom.