Skip to toolbar
 • English
  • Slovenian
  • German
  • Italian
  • Croatian
  • Hungarian

Basic data

Organization / Name and surname

ZRS Bistra Ptuj

Country

Slovenia

Keywords (in English)
 • biomasa
 • CO2
 • delavnice
 • ekološki odtis
 • EMAS
 • krožno gospodarstvo
 • nizko ogljično gospodarstvo
 • obnovljivi viri energije
 • odpadki
 • ogljični odtis
 • okoljska učinkovitost
 • organizacija dogodkov
 • organizacija konferenc
 • podnebne spremembe
 • recikliranje
 • toplogredni plini
 • trajnostna mobilnost
 • trajnostni turizem
 • trajnostno kmetijstvo
 • zeleno gospodarstvo
 • zero waste
Type of cooperation

Associated beneficiary, Coordinating beneficiary, Subcontractor, Expert

Area of interest

Environment and Resource Efficiency, Environmental Governance and Information, Climate Change Mitigation, Climate Change Adaptation, Integrated Projects

Are you interested in international projects?

Yes

Have you already participated in LIFE project?

Yes

Project references

LIFE15 ENV/IT/000509

Lost Password

ZRS Bistra Ptuj

Profile picture of ZRS Bistra Ptuj

@zrsbistraptuj

active 4 years, 5 months ago