Skip to toolbar
 • English
  • Slovenian
  • German
  • Italian
  • Croatian
  • Hungarian

Basic data

Organization / Name and surname

Matteo Bottosso

Country

Slovenia

Keywords (in English)
 • akcijski načrt
 • aktivacija ljudi
 • biološki odpadki
 • biomasa
 • biotska raznovrstnost
 • blažitev podnebnih sprememb
 • bober
 • čistilne akcije
 • delavnice
 • divja odlagališča
 • dvoživke
 • ekosistemske storitve
 • energetska učinkovitost
 • erozija
 • etična potrošnja
 • gozd
 • gozdarstvo
 • gozdni požari
 • gozdovi
 • habitatni tipi
 • invazivne tujerodne vrste
 • izobraževanje
 • kartografija
 • medved
 • merjenje
 • mokrišča
 • monitoring gozdov
 • narava
 • Natura 2000
 • obnova habitatov
 • obnovljivi viri energije
 • obvladovanje merilne opreme
Type of cooperation

Associated beneficiary, Coordinating beneficiary, Subcontractor, Expert

Area of interest

Nature and Biodiversity, Environment and Resource Efficiency, Environmental Governance and Information, Climate Change Mitigation, Climate Change Adaptation, Climate Governance and Information, Integrated Projects

Are you interested in international projects?

Yes

Have you already participated in LIFE project?

No

Privacy

I agree with Privacy policy

Lost Password

Matteo Bottosso

Profile picture of Matteo Bottosso

@scolopax

active 2 years, 10 months ago