Skip to toolbar
 • English
  • Slovenian
  • German
  • Italian
  • Croatian
  • Hungarian

Basic data

Organization / Name and surname

Občina Škofljica

Country

Slovenia

Keywords (in English)
 • aktivacija ljudi
 • biotska raznovrstnost
 • blažitev podnebnih sprememb
 • delavnice
 • divja odlagališča
 • ekološki odtis
 • emisije
 • energetska učinkovitost
 • hrup
 • informiranje
 • inovacije
 • kakovost voda
 • kakovost zraka
 • kampanje
 • komunalni odpadki
 • komuniciranje
 • krožno gospodarstvo
 • medijske kampanje
 • nanodelci
 • narava
 • Natura 2000
 • obnova habitatov
 • obnovljivi viri energije
 • ogljični odtis
 • okolje
 • organizacija dogodkov
 • organizacija konferenc
 • podnebne spremembe
 • poplave
 • trajnostna mobilnost
 • trajnostni turizem
 • zdravje
 • zelena infrastruktura
 • zero waste občine
 • zero waste turizem
Type of cooperation

Associated beneficiary, Coordinating beneficiary

Area of interest

Nature and Biodiversity, Environment and Resource Efficiency, Climate Change Mitigation, Climate Change Adaptation, Integrated Projects

Are you interested in international projects?

Yes

Have you already participated in LIFE project?

No

Privacy

I agree with Privacy policy

Lost Password

Občina Škofljica

Profile picture of Občina Škofljica

@obcinaskofljica

active 1 year, 9 months ago