Skip to toolbar
 • English
  • Slovenian
  • German
  • Italian
  • Croatian
  • Hungarian

Basic data

Organization / Name and surname

Občina Razkrižje

Country

Slovenia

Keywords (in English)
 • akcijski načrt
 • biotska raznovrstnost
 • blažitev podnebnih sprememb
 • čistilne akcije
 • ekološki odtis
 • ekosistemi celinskih voda
 • energetska učinkovitost
 • informacijski sistemi
 • informiranje
 • izobraževanje
 • kakovost zraka
 • komunalne odpadne vode
 • komunalni odpadki
 • komuniciranje
 • krepitev zmogljivosti
 • krožno gospodarstvo
 • metulji
 • modra infrastruktura
 • mokrišča
 • Natura 2000
 • nizko ogljično gospodarstvo
 • obnova habitatov
 • obnovljivi viri energije
 • odpadna voda
 • okolje
 • okoljska učinkovitost
 • pitna voda
 • stroškovno učinkovite tehnologije
 • trajnostni turizem
 • učinkovita raba virov
 • upravljanje voda
 • voda
 • vodotoki
 • zdravje
 • zelena infrastruktura
 • zeleno gospodarstvo
Type of cooperation

Associated beneficiary, Coordinating beneficiary

Area of interest

Nature and Biodiversity, Environment and Resource Efficiency, Environmental Governance and Information, Climate Change Mitigation, Climate Change Adaptation, Climate Governance and Information, Integrated Projects

Are you interested in international projects?

Yes

Have you already participated in LIFE project?

No

Lost Password

Občina Razkrižje

Profile picture of Občina Razkrižje

@monikaholc

active 6 years ago