Skip to toolbar
 • English
  • Slovenian
  • German
  • Italian
  • Croatian
  • Hungarian

Basic data

Organization / Name and surname

Nacionalni inštitut za biologijo

Country

Slovenia

Keywords (in English)
 • biotska raznovrstnost
 • blažitev podnebnih sprememb
 • delavnice
 • ekosistemi celinskih voda
 • ekosistemske storitve
 • informiranje
 • invazivne tujerodne vrste
 • komuniciranje
 • medijske kampanje
 • narava
 • ogrožene vrste
 • trajnostni turizem
 • trajnostno kmetijstvo
Type of cooperation

Coordinating beneficiary

Area of interest

Nature and Biodiversity

Are you interested in international projects?

Yes

Have you already participated in LIFE project?

No

Lost Password

Nacionalni inštitut za biologijo

Profile picture of Nacionalni inštitut za biologijo

@lifenaturaviva

active 2 years, 11 months ago