Skip to toolbar
 • English
  • Slovenian
  • German
  • Italian
  • Croatian
  • Hungarian

Basic data

Organization / Name and surname

Park Škocjanske jame, Slovenija / Borut Kokalj

Country

Slovenia

Keywords (in English)
 • biotska raznovrstnost
 • delavnice
 • dvoživke
 • ekosistemi celinskih voda
 • habitatni tipi
 • informiranje
 • invazivne tujerodne vrste
 • izobraževanje
 • kmetijstvo
 • komunalne odpadne vode
 • mokrišča
 • narava
 • Natura 2000
 • nevretenčarji
 • obnova habitatov
 • organizacija dogodkov
 • ptice
 • ribe
 • sesalci
 • stara bremena
 • trajnostni turizem
 • trajnostno kmetijstvo
 • travišča
 • jame
Type of cooperation

Coordinating beneficiary

Area of interest

Nature and Biodiversity, Environment and Resource Efficiency

Are you interested in international projects?

Yes

Have you already participated in LIFE project?

No

Lost Password

Park Škocjanske jame, Slovenija / Borut Kokalj

Profile picture of Park Škocjanske jame, Slovenija / Borut Kokalj

@borutpsj

active 4 years, 4 months ago