Skip to toolbar
 • English
  • Slovenian
  • German
  • Italian
  • Croatian
  • Hungarian

Basic data

Organization / Name and surname

Institute for Green and Circular Society

Country

Slovenia

Keywords (in English)
 • akcijski načrt
 • aktivacija ljudi
 • blažitev podnebnih sprememb
 • delavnice
 • ekosistemske storitve
 • etična potrošnja
 • informacijski sistemi
 • informiranje
 • izobraževanje
 • kampanje
 • komuniciranje
 • krepitev zmogljivosti
 • krožno gospodarstvo
 • nizko ogljično gospodarstvo
 • organizacija dogodkov
 • organizacija konferenc
 • podnebne politike
 • reciklirana voda
 • senzorika
 • strategije in projekcije
 • strateško načrtovanje
 • trajnostni turizem
Type of cooperation

Associated beneficiary, Subcontractor, Expert

Area of interest

Nature and Biodiversity, Environment and Resource Efficiency, Environmental Governance and Information, Climate Change Mitigation, Climate Change Adaptation, Climate Governance and Information, Integrated Projects

Are you interested in international projects?

Yes

Have you already participated in LIFE project?

No

Privacy

I agree with Privacy policy

Lost Password

Institute for Green and Circular Society

Profile picture of Institute for Green and Circular Society

@andrejspik

active 1 year, 1 month ago